Paslaugų tiekimo sąlygos


APŽVALGA

Šią svetainę www.ester.lt valdo MB, TOMPREKA, įmonės kodas 303248160, Birutės g. 16D, LT-21413 Naujosios Kietaviškės, Elektrėnų sav., Lietuva. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia MB, TOMPREKA. MB, TOMPREKA siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas prieinamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, politikomis ir pranešimais.

Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų pirkdami, jūs naudojatės mūsų paslauga ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant ir papildomas sąlygas ir politikas paminėtas ir/arba prieinamas per svetainę. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir/arba prie turinio prisidedantys asmeys.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetaine. Prisijungdami arba naudodami bet kurią svetainės dalį sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kurioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir/arba pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų pareiga periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine arba prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra įsikūrusi Shopify Inc. Jie suteikia mums internetinę el. prekybos platformą, leidžiančią parduoti jums savo produktus ir paslaugas.

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis patvirtinate, kad jūsų valstybėje esate pilnametystės sulaukęs arba savo gyvenamosios vietos valstijoje ar provincijoje esate pilnametystės ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš savo nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.

Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus). Negalite perduoti jokių virusų ar bet kokio pobūdžio destruktyvaus kodo mūsų svetainei. Pažeidus bet kurią iš sąlygų, jūsų paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties atsisakyti paslaugų teikimo.

Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir gali būti susijęs su: (a) perdavimu įvairiuose tinkluose; ir b) pakeitimais, kad jie atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų arba įrenginių techninių reikalavimų. Kredito kortelės informacija visada yra užšifruota, kai perkeliama per tinklus.

Jūs sutinkate be aiškaus rašytinio mūsų leidimo neatgaminti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar nenaudoti jokios paslaugos dalies, nenaudoti paslaugos ar prieigos prie paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip nepaveiks šių Sąlygų.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR LAIKŠKUMAS

Mes nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasikliovimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra aktuali ir pateikiama tik jums. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų pareiga yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS – PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų gaminių kainos gali keistis be įspėjimo.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo. Mes nesame atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKYRIUS – PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti pasiekiami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir gali būti grąžinamas arba keičiamas tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes stengėmės kuo tiksliau parodyti mūsų parduotuvėje esančių produktų spalvas ir vaizdus. Mes negarantuojame, kad jūsų kompiuterio monitoriaus ekrane atvaizduojamos spalvos bus tikslios.

Pasiliekame teisę, tačiau neprivalome apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimo bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiamos bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio prekybą.

Negarantuojame, kad kokių nors produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos, kurias įsigijote, kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba, kad bet kokios paslaugos klaidos bus ištaisomos.

6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate mums. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti įsigytus kiekius vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam bendram užsakymui. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros arba pagal tą pačią kredito kortelę, ir (arba) užsakymus, kuriems naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, bandysime jus informuoti susisiekę el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, pateiktu užsakymo metu. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir paskyros informaciją apie visus pirkinius mūsų parduotuvėje. Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKYRIUS – PASIRENKAMIEJI ĮRANKIAI

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nestebime ir  nekontroliuojame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad suteikiame prieigą prie tokių priemonių  kokios jos tuomet yra, priklausomai nuo jų prieinamumo be jokių sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimo ar susijusių su tuo.

Bet koks pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir savo nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas (-ai), ir su jas patvirtinate.

Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKYRIUS – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos naudojant mūsų paslaugą, gali būti trečiųjų šalių medžiaga.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo išnagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neprisiimame jokios atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines arba už bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.

Mes nesame atsakingi už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais sandoriais, susijusiais su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką bei įsitikinkite, kad juos suprantate. Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS – NAUDOTOJŲ PASTABOS, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKIMAI

Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius darbus (pvz.: konkurso darbus) arba be mūsų prašymo, siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitu būdu, sutinkate, kad mes bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius komentarus, kuriuos mums perdavėte. Mes neprisiimame įsipareigojimų (1) laikyti bet kokius komentarus konfidencialiai; (2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.

Galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, mūsų nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias paslaugų teikimo sąlygas.

Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, ar juose nebus kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų kaip nors paveikti paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu, o ne savimi arba kitaip klaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Jūs esate visiškai atsakingas už bet kokius savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika. Daugiau  informacijos privatumo politikos skyriuje.

11 SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKIMAI

Kartais mūsų svetainėje arba paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, siuntimo laiku ir prieinamumu. Pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei informacija paslaugos aprašyme ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą). Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją esančią paslaugos aprašyme ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokie atnaujinimai ar atnaujinimo data, taikomai paslaugai ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti laikoma nuoroda, kad visa informacija esanti  paslaugos aprašyme ar bet kurioje susijusioje svetainėje buvo pakeista arba atnaujinta.

12 SKYRIUS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; (b) raginti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokius neteisėtus veiksmus; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti arba pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, žaloti, šmeižti, menkinti, bauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos paslaugos arba bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; i) užsiimti „spam“, „phish“, „pharm“, „pretext“, „spider“, „crawl“, „scrape“ veikla; j) naudotis svetaine bet kokiam nesąžiningam, nepadoriam ar amoraliam tikslui; arba (k) trukdyti ar apeiti paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kurio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Negarantuojame, kad jūs naudositės mūsų paslauga nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų. Mes neginčijame, kad rezultatai gali būti ne visiškai tikslūs.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu, jūsų neįspėję.

Jūs sutinkate, kad jūsų naudojimas arba nesugebėjimas naudotis paslaugomis yra vien jūsų atsakomybėje. Mūsų paslaugos ir visi produktai, teikiami jums per svetainę (išskyrus atvejus, kai mes nurodom kitaip), pateikiami kaip tuo metu įmanoma ir priklausomai nuo prieinamumo, be garantijų ar bet kokių sąlygų, nei išreiškiant, nei įskaitant visas numanomas garantijas ar prekybingumo sąlygas, prekybinės kokybės, tinkamumą konkretiems tikslams, ilgaamžiškumą, pavadinimą ir pažeidimus.

  1. TOMPREKA direktoriai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu būdu nėra atsakingi už bet kokius sužalojimus, praradimus, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialius arba bet kokios rūšies pasekminę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, negautą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokius panašius nuostolius, susijusius su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežtą atsakomybę ar kitu būdu, kylančius jums naudojantis bet kokia paslauga ar produktais, įsigytais naudojant svetainę, arba bet kokiai kitai pretenzijai, susijusiai su jūsų naudojimusi paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias bet kokio turinio klaidas ar praleidimus arba bet kokios rūšies nuostoliai ar žala, patirta naudojantis paslauga arba bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip prieinamu per paslaugą, net jei apie tai buvo pranešta. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė yra apribota iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.

14 SKYRIUS – ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nedarančiais žalos MB, TOMPREKA ir mūsų patronuojančias įmones, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus, nekenkti jiems bet kokiais kenksmingais reikalavimais, įskaitant pagrįstą bet kokios tračiosios šalies advokato darbui, susijusiu su šių paslaugų teikimo sąlygų pažeidimu arba su jais susijusių dokumentų, bei bet kurio įstatymo pažeidimo ar trečiosios šalies teisių pažeidiimu.

15 SKYRIUS – PASTABA

Tuo atveju, kai nustatoma, kad kuri nors šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata yra neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių sąlygų. Toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinimui.

16 SKYRIUS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir atsakomybės atsirandančios iki sutarties galiojimo pabaigos, galioja ir pasibaigus šiai sutarčiai visais tikslais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenutrauksite jūs arba mes. Jūs galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.

Jei mes turime pagrindo manyti, jog jums nepavyko laikytis visų šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo ir jūs būsite atsakingi už visus sumokėtus mokėjimus iki nutraukimo datos imtinai ir (arba) atitinkamai galime neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKYRIUS – VISAS SUTARTIS

Jeigu mes nesinaudojame ar neįgyvendiname bet kurios teisės ar nuostatos, numatytos šiose paslaugų teikimo sąlygose, tai nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakysime.

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokios veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su paslauga, yra sutartis ir supratimą tarp jūsų ir mūsų, kuris reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiant bet kokias ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas sutartis, pranešimus ir pasiūlymus žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas). Bet kokie šių paslaugų teikimo sąlygų neaiškumai negali būti traktuojami prieš rengiančiąją šalį.

 18 SKYRIUS – TAIKOMA TEISĖ

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias teikiame Jums paslaugas, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus.

19 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti arba pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti ar mūsų svetainėje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga arba prieiga prie jų po bet kokių šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

 

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus dėl paslaugų teikimo sąlygų prašome siųsti adresu info@ester.lt.